Porovnejte si cenu betonových plotů s ostatními materiály

Betonový plot z tenkých prefabrikátů je jednou z novinek stavebního průmyslu. Jde o systém tenkých plochých desek (panelů) a úzkých sloupků, zhotovený odléváním do tvarových forem s využitím vnitřních ocelových armatur. Materiál odolává působení povětrnostních vlivů (slunečnímu záření, dešti, větru, sněhu a mrazu) a výrobci uvádí, že tyto vlastnosti, resp. životnost výrobků lze očekávat po dobu přibližně čtyř desítek let.

cihlová zeď s břečťanem

Tento způsob oplocení je vhodný zejména tam, kde potřebujete zajistit soukromí, omezit výhled nežádoucím směrem a snížit hladinu prašnosti a hlučnosti na vašem pozemku.

A co betonové ploty cena? Zkuste ji porovnat s klasickými materiály zdiva a technologickými postupy při jejich výstavbě. V první řadě se jedná o systém suchého zdění, takže odpadá malta, lepidla, spárovací hmota a tmel. Jediné, kde je zapotřebí vody, je při zabetonování svislých sloupků pod úroveň země. Sloupky se staví ve zhruba dvoumetrových rozestupech, takže se nemusí hloubit souvislý výkop po celé délce oplocení. Výkop pro základovou desku, na kterou se pokládají kameny, cihly či tvárnice, představuje u klasického zdiva značný finanční zásah a znamená i vyšší časovou náročnost celé stavby.

cihlová zeď

Do ceny betonových plotů se tedy promítá pouze materiál, tj. ploché panely a svislé sloupky s drážkami, směs pro zabetonování sloupků, a dále zaměření, výkopové práce pro zapuštění sloupků do země a montáž jednotlivých panelů s využitím mechanizace (mobilního jeřábu).

Jistou možností je kromě volby barvy betonu a povrchového reliéfu desek či sloupků kombinovat betonové desky s masivním dřevem, beton vytvoří pouze základový sokl a na něj se do drážek ve sloupcích pokládají prkna či latě ve vodorovném nebo svislém směru. Zvýší se tím estetická hodnota celého projektu, zvláště v obytných zónách, kolem zahrad rodinných domů či rekreačních objektů.