Rita z Cascie

Svatá Rita z Cascie je italská světice, která je v italském prostředí velmi známá a velmi oblíbená, nicméně v Českém prostředí se jedná o neznámou světici. Je to škoda, protože se jedná o neobyčejně zajímavou ženu, která si prožila velmi bolestný ale také velmi bohatý život. Možná by ji mohl přiblížit italský film Rita z Cascie.

ulička v kostele

Rita pocházela ze střední třídy. Toužila po životě řeholnice, ale rodina ji provdala za Paola Manciniho z bohaté rodiny. Její manžel byl milý člověk, ale bohužel byl ve vleku rodinných závazků. Spolu měli dvojčata.

Rodové vazby velmi nepříjemně ovlivňovali život mladé rodiny, dějiny italské mafie sahají až do středověku. Mladá rodina proto i na intervenci Rity odchází na venkov do bezpečí, ale před rodinou utéci nelze. Po osmnáctiletém manželství se Paolo stal obětí krvavé pomsty. Aby toho nebylo málo, přišla Rita o oba syny, kteří podlehli vážné nemoci.

Chtěla vstoupit do kláštera svaté Máří Magdalény v Cascii. Ve filmovém zpracování ji abatyše odmítla proto, že byla vnitřně odumřelá, ve skutečnosti spíše nechtěli přijmout vdovu po Mancinim.

Rita byla zoufalá, ale jednoho dne ji zavolali k porodu. Najednou si uvědomila, že je stále co dělat a je možné vést příkladný život, plný lásky k bližnímu.

Nakonec byla přijata do kláštera jako řeholnice. Její vstup do kláštera byl ovšem podmíněn tím, že se musela usmířit s vrahy svého manžela, což muselo být velmi těžkou životní lekcí. U Rity se objevila dokonce i stigmata. Po své smrti byla v klášteře pochována. Dodnes se dochoval veršovaný životopis o zázracích, které konala a dokonce i její podobizna.

Rita je patronkou beznadějných případů, patronkou žen, které touží po dítěti.
knihovna kláštera

Film určitě stojí za vzhlédnutí. Filmy, které zachycují životopisy svatých, bývají často průměrné kvality, ale to se rozhodně netýká životopisu svaté Rity.