Má udílení Oscarů stále takovou váhu?

Má udílení Oscarů stále takovou váhu?


KaždoroÄní nejvÄ›tší slavností filmového průmyslu je bezesporu udílení cen filmové akademie, Oscarů. Ano, existují i další, například Emmy Äi Zlaté glóby, avÅ¡ak OskaÅ™i jsou zdaleka nejprestižnÄ›jší. Každý rok mnoho lidí Äeká, který film vyhraje a získá v podstatÄ› ocenÄ›ní „Nejlepší film roku“. V poslední dobÄ› se vÅ¡ak zdá, že ztrácejí svou prestiž. Stále více se říká, že se vítÄ›zné filmy, ale i ty nominované, nevybírají podle kvality, ale podle jiných hledisek. Je to ale pravda?

 

soška Oscara

 

Problém je, že kvalita filmu je záležitost, která je z velké Äásti subjektivní. Každý z nás má totiž pÅ™eci jen ponÄ›kud jiný vkus, a je tedy jasné, že se mu bude líbit nÄ›co jiného. Navíc porota, která tyto filmy byvírá a následnÄ› z nich volí vítÄ›ze, je Äasto „zaseklá“ ve svých zajetých kolejích a příliÅ¡ nehledí na inovace a posun ve filmovém průmyslu.

 

Zdaleka nejvíce je to vidÄ›t v animovaných filmech. Jejich kvalita se v posledních letech znaÄnÄ› zvedla, alespoň tedy u tÄ›ch nejlepších z nich, a Äasto dokážou pojmout vážná témata mnohem lépe, než klasický hraný snímek. PÅ™esto jsou stále vidÄ›ny jako ty dÄ›tské, a nemají Å¡anci na nominaci v ostatních kategoriích, jako je nejlepší hudba, režie a podobnÄ›, natož nejlepší film.

 

udílení Oscarů

 

Je také pravdou, že akÄní filmy, bez ohledu na to, jak dobÅ™e jsou natoÄené, nemají příliÅ¡ Å¡anci. Porota totiž mnohdy preferuje „komornÄ›jší“ filmy, blockbustery, bez ohledu na to, jak výdÄ›leÄné jsou, nemají příliÅ¡ Å¡ancí. Jediné kategorie, ve kterých mohou uspÄ›t, jsou tak maximálnÄ› nejlepší hudba.

 

SamozÅ™ejmÄ› také nehraje roli to, jak moc je daný film oblíbený a kolik vydÄ›lal. ÄŒasto se tak stane, že vyhraje film, o kterém naprostá vÄ›tÅ¡ina běžných lidí do té doby neslyÅ¡ela. Je tedy tak otázkou, jaká kritéria jsou vlastnÄ› pÅ™i výbÄ›ru používána. RozhodnÄ› to totiž nejsou taková, která má běžný ÄlovÄ›k.

 

Možná je tedy Äas pÅ™emýšlet nad tím, zda jsou OskaÅ™i stále hodni své prestiže, a zda by je nebylo vhodné zmodernizovat. PÅ™eci jen, filmový průmysl se neustále vyvíjí. ProÄ tedy ne OskaÅ™i?