Akce, která stmeluje

Zaměstnanci jsou v dnešním světě důležité. Dávají firmě řád a pocit, že vše funguje, jak má. Kolektiv ve společnosti však není vždy dokonalý a občas je zapotřebí napomoct vztahům mezi lidmi. Za tímto účelem slouží nejrůznější společenské aktivity, které podnikatelé musí pro své zaměstnance čas od času pořádat.
Můžeme volit mezi různými činnostmi. Od společného výletu, společné utkání nebo trošku adrenalinovější zábavu. V každém případě je zapotřebí dbát na bezpečnost a brát na vědomí, že ne každý je schopen namáhavých fyzických aktivit a činností, které člověka určitým způsobem zatěžují.
laserový paprsek a led
Trendem na trhu jsou služby, žijeme v době, kdy si člověk nejvíc cení služeb druhého, tudíž i nejvíce pracovních nabídek se nachází v terciálním sektoru. Jinak tomu nebude ani u zábavy, zde také došlo k určitému pokroku. Pokud má firma dostatek finančních prostředků a vztahy mezi jednotlivými pracovníky jsou značně napnuté je to jasné řešení.
Mezi nejoblíbenější patří zejména dvě aktivity. Jsou to únikové hry a laser game. Obě tyto činnosti v sobě skrývají dva absolutně neslučitelné faktory, tedy adrenalin a bezpečí. Obě hry probíhají v temném prostředí, které situaci dodá určitý nádech tajemna. A jak tedy hry probíhají?
V případě únikové hry máme stanovený časový limit, kdy pomocí série hádanek a hlavolamů musí osoby uvězněné v místnosti uniknout. Z toho také název. Během herního procesu jsou zúčastnění neustále rušeni jednotlivými charaktery z příběhu. Základem je tedy dostat se ven tým, který se ven dostane jako první vítězí.
ruce a nohy
Laser game sdílí něco společného s únikovou hrou a to je čas. Vždy je stanoven určitý limit, který můžou účastníci v místnosti strávit. Důvod je jasný, nejedná se o jediné zájemce. Principem této hry je v celku prostý, postřílet všechny soupeře nebo soupeře z druhého týmu. Nejde však o nic nebezpečného, jelikož jednotlivci střílí pouze laserem. Ten snímá vesta a rozhoduje, zda byl daný jedinec zasažen či nikoliv.
I přesto, že obě hry probíhají v temné prostředí a účastníci se musí pohybovat rychle šance na zranění je minimální.